Slavnost

21:29


Kundička ji pálila ještě teď a její zadeček na tom nebyl o moc lépe. Semeno z ní stále vytékalo, ještě dlouhou dobu po té, co všichni odešli. Ani kdyby chtěla, tak by muže, kteří se ji dnes zmocnili, spočítat nedokázala. Už nedovedla ani brečet, protože všechny své slzy vyplýtvala prosbami o milost, které však jejich touhu po ní jen násobily. Když se do ní vystříkal poslední, získala krátkou naději, že ji propustí, nebo alespoň rychlou smrtí její bolest ukončí. Možná si té naděje v jejím výrazu všimli, protože když pomalu odcházeli, všichni se na ni podivně usmívali. Celé tělo ji bolelo, jako by ji napínali na skřipec. Choulila se v rohu tmavé místnosti a klepala se strachy.  Hadry, které na sobě kdysi měla, byly už  dávno minulostí. Chvíli sloužily jako roubík nebo jako pouta, ale pak je muži někam hodili a ona se neměla ani čím zakrýt.
Snažila si rozpomenout se, jak se sem dostala, ale poslední její vzpomínka patřila obyčejné nudné práci na poli. Nikdy nikomu nic neprovedla a její život byl spořádaný - a tihle muži stejně nevypadali jako ti zlí kněží - spíš jako obyčejná banda lapků. A pak jen probuzení na tomhle děsivém místě.Vždy se tak těšila, až konečně pozná svého prvního muže. Vždy, než šla spát, tak si do kundičky zkoušela strkat své prsty. Po nějakém čase jí prsty přestaly stačit a tak začala používat různé předměty, nejraději měla svíčky. Ale vždy dávala dobrý pozor, aby své pannenství ušetřila pro toho správného muže.
Jednou dokonce dovolila i své mladší sestře vyzkoušet si, jak její kundička vypadá zevnitř. Bylo to tak krásné, cítit cizí prsty, jak ji poctivě prozkoumávaj a tehdy, když její sestra zabloudila i k jejímu klitorisu, poprvé poznala opravdový orgasmus.
Vždycky si představovala, jak bude nádherné přijmout do sebe celého muže a spojit své tělo s jeho, ale když se jí dnes ten sen naplnil, přála si vzít všechno zpátky. Odpřísáhla by, že už se své kundičky nikdy ani nedotkne a na muže nepomyslí, jen kdyby tak někdo dokázal vrátit čas a ušetřit jí vší té bolesti.  

Možná na chvíli usnula, stále schoulená u kamenné zdi, protože ji najednou vyděsily zvuky kroků. Ještě ne, prosila v duchu své trýznitele. Do místnosti však vešel jen jeden, pomalu zapálil všechny svíčky. Při své činnosti dívce nevěnoval jediný pohled. Teď, když byla místnost osvětlena, byla ještě děsivější. Na zdi visely řady kovových pout, u jedněch byla přivázaná další dívka,  také nahá a celá pohublá. Zdálo se, že spí. Uprostřed místnosti byl dřevěný stůl, na kterém si s ní muži chvíli hráli. V dalším rohu místnosti byla velká zakrytá bedna. Když zvedla hlavou přičemž sykla bolestí, kterou jí ten pohyb způsobil, spatřila výklenky, ve kterých se pomalu její trýznitelé scházeli. Trochu se jí ulevilo, jen ať klidně koukají, když nechají její rozbolavělé tělo odpočívat. Objímala své nohy a koukala jen před sebe, nechtěla spatřit další utrápená těla, ani roztoužené pohledy těch mužů, upřené na její křehké tělo. Bradavky jí stály zimou a po celém těle měla husí kůži, třela se rukama a snažila se udržet si alespoň trošku tepla.

Když se sešli všichni muži - a ona nezvedala svůj zrak, aby je spočítala, odkudsi se ozvalo jediné zadunění zvonu - podobného, jakým bohatší lidé svolávají své služebnictvo ke stolu.

Ten, který zapaloval svíčky, pomalým krokem starého muže přešel ke krabici a jedním pohybem z ní sundal látku, která ji zakrývala. Z balkónu se ozvaly hlasité výkřiky, slova povzbuzení a smích. Pomalu k nim zvedla hlavu, jen proto aby spatřila ty nejbližší z mužů, jak vytahují své penisy, obrátila od nich svůj pohled a cestovala s ním po místnosti, až dokud nespočinul na odkryté kleci. Zalapala po dechu a omdlela.

Světlo v místnosti zesláblo a muži začali tiše zpívat. Jeden z nich odříkával slova v cizím jazyce a když svůj proslov zakončil, jejich bůh se probudil.
„Máme novou pane,” řekl, když na něj příšera upřela své kočičí oči. Pomalu se začala ve své kleci zvětšovat, zvuky praskajícího dřeva se vraceli v ozvěně. Když se vztyčila v celé své velikosti, i někteří z mužů začali lapat po dechu. Mohla měřit snad tři a půl, možná i čtyři metry a po celém těle se rýsovaly její pevné svaly. Když se konečně osvobodila, zašvihala svými třemi ocasy, aby si je po dlouhém spánku protáhla. Její velký penis se téměř dotýkal země a místo rukou jí z těla vyčnívala ještě čtyři tlustá chapadla, vzdáleně připomínající mužské penisy.

V okamžiku, kdy se monstrum protahovalo, se dívka probrala ze svého sladkého nevědomí. Když ho spatřila v celé jeho velikosti, pustila se do křiku. Pohled monstra se na ní pomalu zaměřil.

Jedno z chapadel vystřelilo skrz místnost, třikrát se kolem dívky obtočilo a přitáhlo ji k monstru. Dívka ječela a snažila se ho odstrkovat svými malými dlaněmi, ale nebylo jí to nic platné. Zvedl si ji k očím, aby si ji mohl prohlédnout zblízka. Někteří z mužů, kteří ji sledovali svými pohledy uhýbaly, ale jiní si při tom pohledu hráli se svými penisy natěšení na to, co přijde.
Její velké bradavky tyčící z téměř nepatrných prsou se monstru líbily, a hned je ochutnalo. Ani jeho jazyk nebyl podobný lidskému - byl tlustý téměř jako mužská dlaň a když jí bradavku olizoval, cítila dívka škrábání. Jeho penis se začal pomalu zvedat. Křičela víc, vzpouzela se, ale brzy to vzdala - jakou by mohla mít šanci proti něčemu takovému, když se nedokázala ubránit ani lidem? Se svým osudem byla smířená.
„Ano,” zakřičel tvor hlubokým hlasem a jeden ze svých ocasů jí vrazil do zadečku. Odevzdaně ho nechala přirážet, nekřičela. Její slzy dopadaly na jeho tělo. Penis stvoření už stál, a když ho zahlédla, věděla, že pokud ho bude chtít zasunout do ní, nepřežije. Jezdil svým chladným ocasem v zadečku sem a tam a když se mu zdálo, že je připravená, strčil do ní i druhý. Do kundičky zasunul jedno ze svých penisovitých chapadel a druhé do pusy. Třetím chapadlem její tělo přidržoval ve vzduchu tak jednoduše, jako ona zvedla pírko. Přirážel ji na svá chapadla a třetí zasunoval tak hluboko do jejího krku, že byly jeho obrysy vidět i zvenčí. Nedokázala se nadechnout a když se o to pokusila, akorát se jí zvedl žaludek a začala se dusit ještě víc. Najednou stejně náhle, jako je do ní vrazil, tak své ocasy z jejího zadečku i vytáhl a nahradil je chapadlem. Bylo tlustší, než oba ocasy dohromady, ale dívka křičet nemohla. Zvedl si ji tak, aby při každém prudkém zásunu, hlubokém tak, jak to její tělo dovolovalo, viděl bolest v jejích očích a tak, aby ji viděli i přihlížející muži. Brzy začaly na podlahu dopadat první kapky jejich semene, jedna dívce kápla přímo na horní ret. Začaly se ozývat výkřiky vyzývající dívku k olíznutí. Monstrum na chvíli své chapadlo vyndalo a ona sperma odevzdaně olízla. Sotva to dodělala, začalo jí do pusy padat další. Monstrum vrazilo své chapadlo zpátky do krku. U konce jeho obrovského napnutého penisu se objevila kapka, kterou ještě stihla zahlédnout.

Cítila, že chapadla ve všech jejích otvorech začínají pulzovat. Monstrum ryčelo a přiráželo ještě silněji, byla si jistá, že zemře už teď. Najednou ucítila, jak jí do krku stéká jeho tekutina a také ji cítila stékat po svých stehnech, ale přirážení nepřestávalo. Když svá chapadla stvoření konečně vytáhlo, jeho sperma z ní stále vytékalo v proudech, až se pod nimi vytvořila obrovská louže. Zdálo se jí, jako by se jeho penis zvětšoval, ale to už nemohlo být možné! Chytil si ji tak, že každou její končetinu svíral v jiném chapadle a tak ji celou roztahoval. Pomalu ji začal přibližovat ke svému penisu.
„Prosím ne,” brečela, i když věděla že zbytečně. Byl tak velký! Spíše než penis těch mužů, kteří si ji brali předtím, ji připomínal kmen mladého stromu. Byl téměř větší, než celé její tělo, cítila se oproti němu malá jako hadrová panenka. Konečně ji přiblížil tak, že se špičkou svého penisu dotýkal vstupu do její kundičky. Zavřela oči a loučila se se životem.

Monstrum řvalo tak, že i někteří z mužů z toho měli zalehlé uši, žádný z nich už však od té hrozné scény nedokázal pohled odtrhnout. Penisy všech stály v pozoru, ale jen někteří se odvážili při tom pohledu masturbovat. Její ještě před chvílí tak krásné břicho bylo vypouleno a každý mohl v jejím břiše pozorovat obrysy toho stvoření, dokonce i  žalud byl přes její kůži jasně rozeznatelný. Ale i když se to zdálo nemožné, dívka stále při životě křičela a prosila o milost. Výkřiky pomalu utichaly a stvoření přiráželo silněji, až ji nakonec ze sebe vytrhlo a hodilo ji na zem. Sotva dopadla, z penisu stvoření začalo stříkat proudy jeho téměř vařícího semena. Stříkal na její obličej, dokud nebyl tekutinou celý zakryt, na prsa i na kundičku. Stříkal tak dlouho, dokud dívka nebyla jeho semenem celá pokrytá.

Když se uspokojil, ještě jednou se na dívku, jejíž hrudník se nějakým zázrakem stále zvedal podíval a odešel spokojeně usnout do svého rohu.

Muži se v té místnosti začali pomalu slézat. Zdálo se, že dívka ještě žije a tak jejich zábava ještě neskončila. Nejdřív do ní jeden z nich kopl a když se neprobrala, druhý ji chytil za vlasy a vrazil jí facku. Otevřela oči a zjistila, že nic z toho sen nebyl. Stále ležela v kamenné místnosti, celá pokrytá cizím semenem.
„Lízej,” přikázal jeden z mužů.
„Do čista,” přidal se další. Jiný si v semenu schválně namočil botu a donutil jí slízat z ní každou kapku. Trvalo to dlouho, a jak sperma chladlo, tak se horšila jeho už tak dost špatná chuť. Dívce se zvedal žaludek, ale neodvažovala se neuposlechnout.

Když konečně dolízala poslední zbytky, muži se jí začali znovu zmocňovat. Už je ani téměř necítila, vše jí bylo jedno...

You Might Also Like

0 komentářů

Popular Posts